Google+
0933.762.838
Tìm kiếm

Bu lông cấp độ bền

Bu lông cấp độ bền 4.6

Bu lông cấp độ bền 4.6

MS: 13
Đường kính: 6-24 mm
Chiều dài: 10-300mm
Xuất xứ: Đài loan, Trung quốc, Malaysia, Việt Nam
bu lông đầu tròn cổ vuông

bu lông đầu tròn cổ vuông

MS: 16
Đường kính: 6-20mm
Chiều dài: 10-200mm
Xuất xứ: Việt nam, Trung quốc
Bu lông long đền

Bu lông long đền

MS: 17
Đường kính: 6-24mm
Chiều dài: 10-200mm
Xuất xứ: Việt Nam, Trung quốc
Long đền phẳng

Long đền phẳng

MS: 15
Đường kính: 6-24 mm
Xuất xứ: Đài loan, Trung quốc, Malaysia, Việt nam
Tán lục giác cấp độ 4

Tán lục giác cấp độ 4

MS: 14
Đường kính: 6-24 mm
Xuất xứ: Đài loan, Trung quốc, Malaysia, Việt Nam