Google+
0933.762.838
Tìm kiếm

Bu lông cường độ cao

BU LÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO 8.8

BU LÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO 8.8

MS: 11
Đường kính: 6-36 mm
Chiều dài: 10-300mm
Xuất xứ: Đài loan, Trung quốc, Malaysia, Việt Nam
Bu lông cường độ cao 8.8 mạ kẽm

Bu lông cường độ cao 8.8 mạ kẽm

MS: 12
Đường kính: 6-36 mm
Chiều dài: 10-300mm
Xuất xứ: Đài loan, Trung quốc, Malaysia, Việt Nam
Tán lục giác cấp độ 8

Tán lục giác cấp độ 8

MS: 10
Đường kính: 6-36 mm
Xuất xứ: Đài loan, Trung quốc, Malaysia, Việt Nam
Long đền phẳng cường độ cao

Long đền phẳng cường độ cao

MS: 9
Đường kính: 6-36 mm
Xuất xứ: Đài loan, Trung quốc, Malaysia, Việt nam
Bu lông cường độ cao 10.9 F10T

Bu lông cường độ cao 10.9 F10T

MS: 8
Đường kính: 6-36mm
Chiều dài: 10-250mm
Xuất xứ: Việt nam, Trung quốc, Đài loan
Bu lông cường độ cao 8.8 mạ kẽm vàng

Bu lông cường độ cao 8.8 mạ kẽm vàng

MS: 7
Đường kính: 6-36 mm
Chiều dài: 10-300mm
Xuất xứ: Đài loan, Trung quốc, Malaysia, Việt Nam
Bu lông cường độ cao 10.9-S10T

Bu lông cường độ cao 10.9-S10T

MS: 10.9-S10T
Đường kính: 16-36 mm
Chiều dài: 40-300mm
Xuất xứ: Đài loan, Trung quốc, Malaysia, Việt nam