Google+
0933.762.838
Tìm kiếm

Cùm treo các loại

Cùm treo

Cùm treo

MS: 36
Xuất xứ: Việt nam, Trung Quốc
Cùm chữ U

Cùm chữ U

MS: 37
Đường kính: 6-12mm
Xuất xứ: Việt nam, Trung quốc