Google+
0933.762.838
Tìm kiếm

Sản phẩm

Bu lông cường độ cao 8.8 mạ kẽm vàng

Bu lông cường độ cao 8.8 mạ kẽm vàng

MS: 7
Đường kính: 6-36 mm
Chiều dài: 10-300mm
Xuất xứ: Đài loan, Trung quốc, Malaysia, Việt Nam
Cáp thép

Cáp thép

MS: 39
Bu lông cường độ cao 10.9-S10T

Bu lông cường độ cao 10.9-S10T

MS: 10.9-S10T
Đường kính: 16-36 mm
Chiều dài: 40-300mm
Xuất xứ: Đài loan, Trung quốc, Malaysia, Việt nam